Consultations available by video and phone with electronic signatures.

Filipino

Pagsusuri, Kaluwagan at Muling Pagtayo

Philippines flag official consumer proposal bankruptcy A.Farber

Sa A Farber, ang pangunahing layunin ay tulungan kayo na makaahon sa walang katapusang pagkakalugmok sa pagkakautang. Sa pag usad ng panahon , ang inyong utang ay naiipon dahil sa pagpataw ng napakataas na tubo at ang tanging paraan lamang ay makapagbayad ng “minimum” o pinakamababang pagbabayad nang buwanan.

 

Sa kabila ng inyong pagsusumikap na makabayad ng utang , inyong mapagtatanto na sa halip na mabawasan ang orihinal na utang, bagkus ay lalo pang lumalaki. Sa ganitong sitwasyon, ang mga maaaring sanhi o kadahilanan ay ang mga sumusunod : ang hindi tamang pagba-badyet, pagkakasakit, pagkakatanggal sa trabaho o kaya ay ang pagkakaroon ng problema sa relasyon.

 

Mayroong mga natatanging programa na naaangkop para sa madla at ang mga ito ay suportado ng mga lehitimong batas ng pamahalaan. Ang dalawang pinaka-pangkaraniwang programa ay ang “Consumer Proposal” at “Bankruptcy” at ang bawat isa ay dinesenyo para sa inyong natatanging kalagayan.

 

Kami ay patuloy na tumutulong sa mga “Canadians” na lutasin ang kanilang mga problema sa pagkakautang sa loob ng mahigit na 35 taon sa 50+ lokasyon. Sa kasalukuyan, kami ay mayroon ng mahigit sa 20,000 na nasisiyahang mga kliyente. Ang aming propesyonal na taga pamahala sa paglutas sa pagkakautang ay dumaan sa mataas na pamantayan nang gobyerno upang kayo ay makatiyak sa kaalaman na kami ay nakatuon sa mataas na uri ng pagtupad sa mga pangangailangan ng aming mga kliyente.

 

Para sa karamihan, ang problema sa utang ay napakahirap na ipa-alam sa ating mga mahal sa buhay at  mga kaibigan.  Ang aming mga tagapamahala ay may mga sapat na kakayahan at pang unawa na kayo ay matulungan sa napakabigat nyong kalagayan. Maaari kayong kumunsulta sa amin ng libre at walang pananagutan at magtiwala kayo na walang makakaalam nito.

 

Sa  panahon nang konsultasyon, aming susuriin ang inyong kalagayan, magmumungkahi nang tamang paraan na makapagbibigay sa inyo ng kaluwagang minimithi at kung paano maitatayong muli ang inyong pinansyal na kalagayan sa hinaharap.

Mangyaring makipag –ugnayan sa amin ngayon upang matulungan makaahon sa pagkakautang (844) 507 7526

 

Mahigit 35 taon sa negosyo, Mahigit 50,000 lubos na nasisiyahang kliyente

 

  • Bayaran ang sariling utang
  • Pag- isahin ang mga utang
  • Pagpapayo sa utang