Consultations available by video and phone with electronic signatures.

Kanadsko Srpski Otpis Duga

Pozdrav, moje ime je Nema Dugova

Ne morate da potpišete bankrot.

 

  • Pomoć u rešavanju problema sa dugovima
  • Otpis većine duga bez potrebe za bankrotom
  • Nekoliko opcija u ponudi
  • Stručna i savetodavna pomoć

 

Natasha

Natasha Pulfer, Menadžer za rešavanje dugova
A.Farber & Partners
npulfer@afarber.com
Cell: 226-919-7899
afarber.com

Ime*
E-mail adresa*
Poruka

Rešenja za dugove: Jeste li opterećeni dugovima?

Vlada Kanade je zabrinuta zbog visine dugova (high levels of debt) pojedinačnog Kanađanina. Statistika Kanade nedavno je pokazala da prosečno Kanadsko domaćinstvo duguje rekordnih $165 na svakih $100 od dela plate predviđene za potrošnju, nakon odbijenog poreza. Jedan od uzroka za ovako visok nivo duga je skupoća života u gradovima.
Ako imate velike dugove u poređenju sa Vašom zaradom, može da Vam bude teško da otplaćujete mesečne rate. Ako plaćate samo minimalne mesečne iznose, Vaši ukupni dugovi verovatno neće opadati, pa biste trebali da razmotrite Vašu situaciju. Postoje razne opcije da biste se nosili sa dugovima (deal with debt).
Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke i neke opcije su bolje u posebnim slučajevima ili za određene osobe.
Trebalo bi da razmislite o sastanku sa profesionalnom osobom, koja je od poverenja i koja ima iskustva u radu sa ljudima u tim teškim i emotivnim situacijama.

Opcije za rešavanje problema sa dugovima uključuju:

Consumer Proposal (Ponuda Potrošača)

  • Consumer Proposal je zakonski postupak gde Vam federalno ovlašten Administrator/Trustee pomaže da sastavite Ponudu Vašim kreditorima za otplatu dela dugova. To značajno umanjuje iznos duga, eliminiše kamatu i omogućuje dužniku da otplati novac koji duguje u manjim, prihvatljivim ratama u određenom vremenskom periodu.
  • Jedna od glavnih prednosti Ponude (Consumer Proposal) je ta da nećete da izgubite vlasništvo nad kućom ili ostalom imovinom tokom tog procesa. Jednom kada je Ponuda prihvaćena od većine kreditora, SVI kreditori su obavezni da je prihvate. Uz to, svim kreditorima je onemogućeno da pokreću bilo kakve pravne postupke protiv Vas onog trenutka kada je Vaša Ponuda zavedena.

Credit Counseling (Kreditno Savetovanje)

  • Kreditno Savetovanje uključuje obučavanje kako izbeći nagomilavanje dodatnih dugova. Rezultat programa Kreditnog Savetovanja obično je Plan Potrošačkog Rukovođenja Dugovima (Consumer Debt Management plan). To je plan koji pomaže smanjivanju duga  u nekom vremenskom periodu. Može da bude od pomoći u uspostavljanju kontrole nad finansijama. Usluge savetovanja mogu da budu saradnja sa kreditorima da bi se uklonile kazne za neplaćanje rata na vreme, umanjivanje iznosa kamate i čak i umanjivanje iznosa duga, ali se dug obično isplaćuje u celosti. Pod ovom opcijom vrlo je verovatno da čete morati da plaćate veće mesečne iznose nego u Ponudi i ovde nema mogućnosti da se svi  kreditori obavežu na iste uslove.

Debt Settlement (Poravnanje Duga)

  • Poravnanje duga (Debt Settlement) je opcija kada se dužnik i poverilac slože oko umanjenog iznosa duga, koji će da se smatra kao potpuna isplata. Vi ili kompanija za poravnanje duga moraće da pregovara sa svakim od kreditora posebno, da bi se iznos dugovanja umanjio. Bilo koji kreditor, koji ne pristane na takvu ponudu, može još uvek da pokrene pravni postupak protiv Vas.

Bankruptcy (Bankrot)

  • Bankrot je pravni postupak koji daje dužniku, koji ne može da podmiri svoje finansijske obaveze, proces za eliminaciju svih dugova. Dok se nalazite u bankrotu, nijedan kreditor neosiguranih kredita ne može da zaustavi deo Vaše plate ili da pokrene postupak oduzimanja imovine protiv Vas. U Kanadi, Bankrot može jedino da se registruje preko  Stečajnog Upravnika (Licensed Insolvency Trustee).

Različitim ljudima u različitim situacijama biće potrebna različita rešenja za dugove. Ovde ne postoji “jedno rešenje koje odgovara svima.” Pre nego što odlučite kako da otplatite Vaš dug (debt), trebalo bi da se sastanete sa ovlaštenim predstavnikom, kao što je Upravnik ili Administrator Ponude (Trustee or a Proposal Administrator) da razgovarate o Vašim opcijama.