Consultations available by video and phone with electronic signatures.

Pozdrav, moje ime je Nema Dugova

Pozdrav, moje ime je Nema Dugova

Izmirite dugove plativši samo 30 centi od svakog dolara

 • Otpišite većinu duga bez potrebe za bankrotom
 • Rešite se kreditnih kartica i zajmova
 • Zadržite imovinu (kuću, vozila)
 • Zaustavite telefonske pozive uterivača dugova

 

Natasha

 

Natasha Pulfer, Menadžer za rešavanje dugova
A.Farber & Partners
npulfer@afarber.com
Cell: 226-919-7899
afarber.com

Ime*

E-mail adresa*

Poruka

Consumer Proposal: Pregled i Pogodnosti

Consumer Proposal je pogodan za nekoga ko ne može da otplati sve svoje dugove, ali je sposoban da otplati deo onoga što duguje. Proposal je zvanični sporazum između Vas i Vaših  kreditora gde Vi pristajete da otplatite izvesnu sumu novca u određenom vremenskom periodu, da biste izmirili svoje neosigurane dugove. Nikakva kamata se ne naplaćuje. U većini slučajeva Vi ćete da platite mnogo manji iznos od onoga što dugujete. Preostali deo duga biva oprošten nakon što uspešno ispunite Proposal.
Consumer Proposal mora da bude prihvaćen od strane većine kreditora kroz proces glasanja koji se obavlja 45 dana od dana kada je Proposal podnesen. Jednom kada je odobren, Proposal obavezuje sve Vaše kreditore. To je glavna razlika (i velika prednost) u poređenju sa neformalnim sporazumom gde morate da pregovarate sa svakim kreditorom posebno. Consumer Proposal može da se pošalje Vašim kreditorima jedino od strane licenciranog Poverenika za Bankrot (Bankruptcy Trustee), kao što je naša firma, i iz tog razloga kompanije za podmirivanje duga ili kreditni savetnici ne mogu da podnesu Consumer Proposal u Vaše ime.

Dugovi Koji Mogu Da Budu Uključeni u Vaš Proposal

Svi neosigurani dugovi mogu da budu uključeni u Consumer Proposal, uključujući:

 • sve kreditne kartice
 • neosigurani kreditni tekući računi (line of credit)
 • minusi na bankovnim računima (overdrafts)
 • lični zajmovi
 • kratkoročne pozajmice (payday loans)

Osigurani dugovi, kao što su krediti za kuću i lizing ili krediti za vozila, nisu deo Vašeg Consumer Proposal sporazuma i moraju direktno da se dogovaraju sa osiguranim kreditorom.
Pogodnosti za Consumer Proposal
Ključna pogodnost podnošenja zahteva za Consumer Proposal je izbegavanje bankrota, kao i:

 

 • Mogućnost da zadržite Vašu imovinu (vozila, kuću, investicije, penzioni fond, itd.).
 • Vi pregovarate otplatu onoga što možete da priuštite – ostatak dugova je oprošten kada se  Proposal završi
 • Vašim kreditorima je onemogućeno pokretanje bilo kakvih pravnih postupaka protiv Vas jednom kada je Proposal podnesen
 • Kamata se zaustavlja na dan podnošenja zahteva
 • Consumer Proposal može da traje do 5 godina. Duži period umanjuje mesečnu ratu, što omogućuje ispunjavanje ostalih životnih potreba
 • Jednom kada je Proposal prihvaćen od, gledano sa novčane strane, većine kreditora, postaje pravno obavezujući za SVE poverioce neosiguranih kredita
 • Nema skrivenih provizija. Naša firma, kao Vaš administrator, biva plaćena iz iznosa dogovorene isplate kredita. Drugim rečima, Vaši kreditori plaćaju troškove za Proposal.
 • Profesionalna akreditacija može da bude zadržana, jer izbegavate podnošenje bankrota (kao u slučaju agenta za osiguranja, direktora korporacija, licenciranog agenta za nekretnine, itd.)
 • Ako ste ranije podnosili zahtev za bankrot, podnošenje drugog bankrota može da bude veoma dug i skup proces – Consumer Proposal omogućava Vam da izbegnete drugi bankrot
 • Ako planirate da sponzorišete člana porodice u procesu imigracije u Kanadu, podnošenje zahteva za bankrot može da zaustavi ili uspori taj proces. Consumer Proposal to ne radi.
 • Manji uticaj na Vaš dugoročni kreditni rejting u odnosu na bankrot (3 godine prema 7 godina).

 

Nedavne izmene Zakona o Bankrotu i Insolventnosti (BIA), uzrokovale su da više Kanađana nego ikada donose odluku da odaberu Proposal umesto bankrota (Proposal over a Bankruptcy, stranica na engleskom jeziku)  
Dolazak Na Cilj…
Jednom kad ispunite uslove otplate za Proposal i budete prisutni na dva časa finansijskog savetovanja, dobićete potvrdu da ste završili proces. To Vas oslobađa obaveze plaćanja preostalih dugova prema kreditorima neosiguranih kredita. Tri godine nakon završetka procesa, Proposal se briše sa vašeg kreditnog izveštaja – Vaša kreditna istorija postaje čista i zdrava.